Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / Profile / Search

Profile

ДнесИнтерес към укрепленията първо проявяват германските окупатори, които в продължение на две години проучват съоръженията със специални военни и технически екипи. От докладите им научаваме, че са използвали образцовата стратегия и строителната прецизност на укрепленията.

По време на окупацията българите се опитват да направят непригодна за употреба Линията „Метаксас”, като взривяват много неземни съоръжения. Също така се опитват да използват богатата на стомана арматура на бетона. Но скоро установяват, че цената на експлозивите надхвърля печалбата от стоманата. Това потвърждава факта, че количеството и качеството на материалите, които са били използвани при строежа на тези съоръжения е била отлична и образцова за тогавашните условия.
След освобождението и след края на Гражданската война, значителни части от Линията „Метаксас” продължават да се използват като фортификационни съоръжения за охраната на северната граница на страната.

През 70-те Гръцката армия в сътрудничество с НАТО, преобразува съоръженията на Линията „Метаксас”, за да отговарят на съвременните условия за водене на война, с модификации и адаптации, пригодени за съвременните оръжейни системи. Бункерите и подземните съоръжения биха могли да бъдат сигурно място при провеждане на операции в случай на ядрена или химическа война. Тяхното присъствие на границата на Западния и Източния свят допринася за сигурността на страната срещу надвисналата тогава опасност от север, в контекста на Студената война.

След разпадането на Съветския съюз и затоплянето на връзките между балканските страни, в нов климат на международни отношения и сътрудничество, съоръженията по Линията „Метаксас” постепенно губят предишната си роля. Оттогава те остават като паметници, които будят спомени и възхищение за една героична и болезнена част от гръцката история. Парк-музеят Лисе е един опит да бъдат представени и съживени събитията от миналото, но не с милитаристично настроение и националистически дух. Целта на проекта е посещението тук да бъде преживяване, което подбужда размисъл и връща историческата памет, както и една оригинално и творческо развлечение.