Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / Profile / Search

Profile

Бункер "Костенурка" (Хелони)

В подземието на Укреплението е изложена експозиция със статични и динамични експонати.

Статични експонати:
• Станция за симулация на оръдие
• Помещенията с историческа информация със следните експонати: Геоморфология, Главни действащи лица (гърци и германци), Исторически снимки, Оръжията, Хроника на тридневната битка, Личният състав на укреплението, Материални останки, 24 часа в едно укрепление, Война и мир, Стаята на Командира, Картографска и комуникационна стая.
• Запасът с муниции
• Помещението на картечното гнездо
• Цистерната с непитейна вода
• Станцията за изпълнение на команди (СТЕКЕ)

Дигитални – интерактивни експонати:
• Монитор, който предава хода на симулацията в реално време в Центъра за наблюдение на битката
• Инструкциите при прекъсване на електричество
• Система за предаване съобщения
• Развлекателни дейности