Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / Profile / Search

Profile

Играта Follow the Fox

Играта е Follow the Fox представлява отборна програма за симулация на битката от 6-8 април 1941 г. Сценарият е разработен въз основа на действителните събития. Посетителите, които желаят да учстават в играта, трябва да бъдат пълнолетни (и ако са под 18 год. да са с родител/настойник) и да попълнят предварително един малък тест (онлайн или на Бюрото за информация на Музея/Парка).

При регистрацията си, посетителят може да избере програма за симулация и да направи резервация за роля и ден за своето участие. За да участва, трябва да бъде 30 мин. преди началото на програмата в Парка, за „чекиране” и за да получи своята мешка!

Предлагат се 10 роли. В една 24-часова симулация могат да участват 10-20 играчи. В играта играчите се разделят на две редуващи се смени. Времето на симулацията тече три пъти по-бързо от реалното. Така, един час реално време съответства на три часа от историческите събития, и едно денонощие на три дена! Специални часовници показват времето на симулацията.

Действието на играта се следи от камери в укреплението, които предават на живо в интернет.

Посетителите, които не играят в играта могат да посетят укреплението в часовете на нормалното работно време.
Има правила за безопасност, поведение и разпределяне на задачите, за които посетителят трябва да бъде информиран. Посетителите на роля (играчите), по време на играта трябва да използват дрехи, устройства и оборудване, които получават при „чекирането”. В края на играта всички тези предмети се връщат. Моля, за допълнителна информация, обърнете съм горе указаните уебсайтове.
Очакваме ви!